Marilah kita bersama berkongsi pengalaman, maklumat dan berita apa saja yang berkaitan dengan alam Pendidikan Khas khususnya yang berkaitan dengan Masalah Pendengaran dan Pertuturan.
RSS

Saturday, 8 October 2011

KATEGORI MASALAH PENDENGARAN

Definisi dari aspek fisiologi

a)  Seseorang yang pekak (deaf) mengalami kehilangan pendengaran 90dB atau lebih.

b)   Seseorang yang separa pekak (hard of hearing) mengalami kehilangan pendengaran kurang dari 90dB.


Definisi  dari aspek pendidikan

a)  Seseorang yang pekak tidak berupaya memproses maklumat linguistik dengan atau tanpa bantuan alat pendengaran.

b)  Seseorang yang separa pekak mempunyai sisa pendengaran yang mencukupi untuk memproses maklumat linguistik dengan atau tanpa bantuan alat pendengaran.


Terdapat 2 kategori iaitu :


1)  Pekak
2)  Separa pekak

0 comments:

Post a Comment