Marilah kita bersama berkongsi pengalaman, maklumat dan berita apa saja yang berkaitan dengan alam Pendidikan Khas khususnya yang berkaitan dengan Masalah Pendengaran dan Pertuturan.
RSS

Monday, 24 October 2011

GANGGUAN ARTIKULASI

Kesalahan yang sering berlaku gangguan artikulasi ialah :

1.Penggantian
2.Penghilangan
3.Pengubahan dan
4.Penambahan bunyi 

Penggantian bunyi berpunca daripada penggantian huruf tertentu dalam sesuatu perkataan seperti penggantian w untuk r, w untuk l, th untuk s dan pa untuk t, k,dan f. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak kecil yang masih tidak matang dalam pertuturan dan pengantian huruf tidak tetap kerana ia bergantung kepada keupayan dan kemudahan kanak-kanak sendiri untuk melafazkan .

Kehilangan sesuatu bunyi menyebabkan pertuturan kanak-kanak tidak lancar Konsenan yang dihilangkan boleh berlaku sama ada pada permulaan pertengahan ,akhir atau ketiga-tiga kedudukan perkataan. Misalnya, sebutan ‘idung’ untuk hidung dan ‘tingga’ untuk telinga.
 
Penggubalan bunyi banyak berlaku di kalangan kanak-kanak yang lebih besar dan telah dapat menyebut sesuatu perkataan sebenar. Hal ini lebih mudah diperbaiki berbanding dengan masalah penggantian dan penghilangan bunyi perkataan. Pengubalan bunyi perkataan banyak berlaku kepada pertuturan kanak kanak pekak. Penambahan bunyi tertentu dalam perkataan yang dituturkan menyebabkan pertuturan sukar difahami.

0 comments:

Post a Comment