Marilah kita bersama berkongsi pengalaman, maklumat dan berita apa saja yang berkaitan dengan alam Pendidikan Khas khususnya yang berkaitan dengan Masalah Pendengaran dan Pertuturan.
RSS

Sunday, 16 October 2011

DEFINISI BAHASA

Bahasa adalah satu sistem yang di gunakan oleh sekumpulan manusia untuk memberi makna kepada bunyi perkataan, gerak badan dan lain-lain simbol untuk membolehkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain.A code whereby ideas about the would are expressed through conventional system of arbitary for communication.
( WILIAM L HEWARD DAN MICHAEL)

0 comments:

Post a Comment